Verkoopvoorwaarden:

Alle boeken zijn zo accuraat mogelijk beschreven; kleine gebreken, zoals naam op schutblad of onderstrepingen met potlood zijn niet altijd vermeld.
Prijzen luiden in EURO inclusief btw, marge regeling van toepassing, deze wordt niet apart vermeld.
Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten worden tegen kostprijs doorberekend.
Boeken worden binnen drie dagen verstuurd nadat betaling is ontvangen, dit laat onverlet het recht van de koper op retourzending als hieronder omschreven.

Aan ons bekende klanten kan met met factuur worden geleverd. Betaling via bank- of giro-overschrijving. De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan.
Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
Betaling per ABN-AMRO bank 62.91.68.237. t.n.v. Peacock-International bv te Vlissingen. Geen creditkaart.
Het geleverde blijft eigendom van de verkoper totdat volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaats gevonden.

Retourregeling:
Elke aankoop kan binnen 7 dagen na ontvangst, aan verkoper retour gezonden worden waarna restitutie van het aankoopbedrag (niet de verzendkosten) volgt.
Restitutie alleen indien de omschrijving van het boek niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. Klachten binnen een week.
Retourzendingen dienen in dezelfde staat geretourneerd als waarin deze de koper zijn toegezonden.
Het risico van retourzendingen is voor koper.